Dr. Szabó Gyula

Telefonszám, mellék: 
+36 52 229 433 / 5136
E-mail cím: 
Tanulmányok
2009
Okleveles közgazdász gazdálkodás szakon
2009 Szent István Egyetem
Gödöllő
1998
Okleveles szociológus
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Debrecen
1996
Okleveles történelem szakos középiskolai tanár
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Debrecen
Szakmai tapasztalat
2002 - 2007
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
2007 - 2010
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar
Megbízatások/beosztások
Főiskolai docens
Tudományos minősítés/cím
2002
Ph.D.
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Debrecen
Tudományos érdekődés
Oktatás és gazdaság regionális összefüggései
Regionális versenyképesség
Társasági tagság
Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja
Magyar Szociológiai Társaság tagja
Pályázati tevékenységek
2012
Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals (Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerőpiaci orientációja területén)
2011
Oktatásért Közalapítvány - NTP-OKA-XXII.-100 Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely
2011
Jean Monnet Programme, Lifelong Learning Programme, Information and Research Activities for "Learning EU at School"
2011
TÁMOP 4.2.2. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása
2011
International Visegrad Fund, International trends and opportunities of competence improvement in higher education
2009
L'Europe pour les citoyens (2007-2013)
2008
International Visegrad Fund: Central-European relations – the Visegrad Four on the way of integration
2007 - 2010
Tempus: Development of distance vocational training system for public servants of distant Siberian municipalirties
2006 - 2007
INTERREG IIIA: Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ
2006
Az OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatóság regionális közoktatás-fejlesztési koncepciója
2003 - 2004
Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium: A munkaerőpiaci képzési és átképzési programok eredményességének vizsgálata Magyarországon regionális és kistérségi vetületekben
2003 - 2004
Nemzeti Szakképzési Intézet: Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzési fejlesztési koncepciója
2003
Debrecen Megyei Jogú Város megbízásából az Excellence Rt. Irányításával Debrecen Megyei Jogú Város Operatív Fejlesztési Programjának kidolgozása
2003 - 2005
Európai Unió, Európai Bizottság:EXLINEA (Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation: Reconfiguring the External Boundaries of Europe – Policies, Practices, Perceptions) EU 5-ös nemzetközi projekt. Az MTA RKK ATI Debreceni Osztálya részéről a magyar-román és magyar-ukrán határszakasz vizsgálata
2002 - 2003
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett, a Strukturális Alapok fogadására való felkészülést elősegítő „PROJECT 2002” program keretében a projekt ex-post értékelése, illetve egy kézikönyv elkészítése, amely a területfejlesztési monitoring legfontosabb gyakorlati tudnivalóit foglalja össze
Egyéb információ

Közéleti tevékenység:

  • Kari szinten:
    • Kari pályázatok felelőse
  • Nemzetközi szinten:
    • Advisory Committee. Eurolimes – Journal of the Institute for Euroregional Studies, Oradea, Romania, tag 2007-től

 

Szakmai előadások:

Az öregedő társadalom munkaerőpiaci hatásai Közép-Európa régióiban

Kaposvár,
2016. október 14.

X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl

Nemzetközi tudományos konferencia

A halmozottan hátrányos térségek munkaerő-piaci perspektívái

Szeged

2016. május 27.

6. Vezetéstudományi Konferencia

„Menedzsment kihívások Taylor után 105 évvel”

A szociális szolgáltatások megítélése az Észak-alföldön kérdőíves vizsgálatok alapján

Budapest,
2015. november 20.

 

„Helyi tudásokkal felvértezve”

Kutatások és innovatív gyakorlatok a szociális munkában

Országos Tudományos Szociális Konferencia

Az észak-alföldi régió munkaerőpiaci és életminőségi mutatóinak a vizsgálata

Szeged

2015. május 29.

5. Vezetéstudományi Konferencia

„Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel”

Pályázati fejlesztési források és az abszorpciós képesség vizsgálata a magyarországi régiókban

Kaposvár

2014. október 17.

VIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl. Nemzetközi tudományos konferencia

A gazdasági helyzet és a családi állapot kapcsolata az Észak-alföldi régióban

Szeged

2014. május 30.

4. Vezetéstudományi Konferencia

„A vezetés aspektusai Taylor után 103 évvel”

Regional aspects of the connections between marriage and the quality of life in Hungary

Krakkó,
2013. november 22.

Social aspects of management

A házasság és az életminőség kapcsolata – regionális különbségek Magyarországon

Kaposvár,
2013. október 11.

VII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl

Nemzetközi tudományos konferencia

Az oktatás és a regionális egyenlőtlenségek kapcsolata

Hajdúböszörmény, 2011. október 14.

Integráció-Inklúzió-Multikulturalitás

A tudásalapú gazdaság mérhetővé tétele – néhány példa a magyarországi régiókból

Debrecen,
2010. nov. 18-19.

A tudás szerepe a regionális fejlődésben. A Magyar Regionális Tudományi Társaság VII. vándorgyűlése.

Decentralization and its effects on development at subnational level in Hungary

Oradea,
2010. május 20-21.

Regional development and territorial cooperation in Central and Eastern Europe in the context of the CoR White Paper on Multilevel Governance.

A local view of the hindering factors in cross-border co-operation

Debrecen,
2009. december 7-8.

Határon átnyúló partnerség, különös tekintettel a magyar-román-ukrán hármas határra.

The source of information about the European Union among Hungarian pupils: school and media

Oradea,
2008. október 16-17.

Media and European diversity

A biomassza-hasznosítás kérdőjelei Magyarországon - nemzetközi tapasztalatok tükrében

2007. június 21-22.

A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után - VII. Falukonferencia

EXLINEA - Lines of Exclusion as Arenas of Co-operation:  Reconfiguring the External Boundaries of Europe Policies, Practices, Perceptions. Experiences of the Project

Oradea,
2007. június 5-7.

From Kaliningrad to the Black Sea. Intercultural Dialogue and the New Interpretation of the Frontier.

The role of family farms in biomass production of energetic purpose in Hajdú-Bihar County

Obervellach (Ausztria),
2007. április 30. – május 5.

6th Alps-Adria Scientific Workshop

Együttműködési lehetőségek az innováció és az oktatás területén Hajdú-Bihar megyében

Debrecen,
2006. november 9.

Területfejlesztés, agrárium és regionalitás

„Business to science – science to business” framework in Hajdú-Bihar County

Trieszt,
2006. június 7-8.

B2S2B: New concepts and processes for the whole innovation value chain in a cross-border environment

Társadalmi kapcsolatok és határmenti együttműködés

Debrecen,
2006. március 22.

Partnerség és együttműködés a magyar–román határ mentén és a Hajdú-Bihar–Bihor Eurorégióban

The effects of the EU enlargement on cross-border cooperation in the Hungarian-Romanian border region

Szeged
2005. november 18.

Határok és Eurorégiók konferencia

The findings of a questionnaire survey in the Hungarian-Ukrainian border region

Uzhgorod,
2005. június 28-30.

At one of the Eastern gates of the EU – Hungarian-Ukrainian cross-border cooperation in a new situation

Empirikus vizsgálatok az EXLINEA projekt keretében

Debrecen,
2004. november 25.

Az EU átmeneti külső határán – A határon átnyúló kapcsolatok korlátai és lehetőségei a magyar-román határ mentén

Lakossági vélemények a határon átnyúló együttműködés kapcsán a magyar-román határtérségben

Debrecen,
2004. november 15.

A magyar–ukrán és a magyar–román határtérség problémái és a határon átnyúló kapcsolatok új kihívásai az EU külső határai

Múlt a jelenben: táji-történeti identitás, Bihar és a bihariság

Berettyóújfalu
 2004. szeptember 29.

„Maradék Biharország” – Berettyóújfalu megújuló szerepkörben

A regionalizmus és közigazgatás kérdőjelei Európában

Baile Felix
2004. szept. 23-26.

III. Magyar Ifjúsági Értekezlet Akadémia. Régió, vidék, város konferencia

An enlarging Europe – new functions of the eastern borders of Hungary

Graz,
2004. szept. 15-19.

Borders in a new Europe: between history and new challenges

A határmenti kapcsolatok lakossági szemszögből a magyar-román határ mentén

Debrecen,
2004. június 30.

Európa és a magyar társadalom.

Az akkreditált felnőttképzési intézmények vezetőivel készített interjúk tapasztalatai

Budapest,
2004. június 14.

A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei

New challenges of interregional co-operation in the enlarging Europe along the Hungarian-Ukrainian border

Munkács,
2004. június 9-10.

Regional policy of the European Union after its enlargement

A lokális kötődés struktúráinak, helyi jellemzőinek feltérképezése

Békéscsaba,
2003. nov. 28-29.

III. Alföld Kongresszus

A határon átnyúló kapcsolatok perspektívái intézményi és lakossági szemszögből Kelet-Magyarországon

Debrecen,
2003. november 5.

A Magyar Tudomány Napja

„Local-governmental aspects of the trans-boundary interaction in the Hungarian-Romanian border region”

Debrecen,
2003. szeptember 26.

The Border Regions In Transition VI. International Conference

A vidékfejlesztés lehetőségei és korlátai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határ menti területein

Pécs,
2003. június 12-13.

A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt - VI. Falukonferencia

Chancen und Hindernisse der Kooperation entlang der Ungarischen-Rumänischen Grenze

Szeged,
2003. május 17.

Európai kihívások konferencia