Dr. Soós Zsolt

Telefonszám, mellék: 
+36 52 229 433 / 5136
Tanulmányok
1999
Szociálpolitikus
ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ
Budapest
1995
Általános szociális munkás, térségfejlesztő szociális munkás
DOTE Egészségügyi Főiskola
Nyíregyháza
Szakmai tapasztalat
2015 - 2016
egyetemi docens
Eszterházy Károly Főiskola Tanárképző és Tudástechnológia Kar Szociálpedagógia Tanszék
Eger
2010 - 2015
egyetemi docens
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Szociális Képzési Intézet Szociálpedagógia Tanszék
Győr
2003 - 2010
adjunktus
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Szociális Képzési Intézet Szociálpedagógia Tanszék
Győr
1999 - 2003
tanársegéd
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociálpedagógia Tanszék
Győr
2008 - 2015
egyetemi docens
Eszterházy Károly Főiskola Tanárképző és Tudástechnológia Kar Szociálpedagógia Tanszék
Eger
2013 - 2015
tanszékvezető
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Szociális Képzési Intézet Szociálpedagógia Tanszék
Győr
2013 - 2015
oktatási dékánhelyettes (2014. június 30-ig megbízott, július 1-től kinevezett)
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
Győr
2008 - 2013
oktatási dékánhelyettes (2014. június 30-ig megbízott, július 1-től kinevezett)
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
Győr
1997 - 1999
intézetigazgató (2010. augusztus 31-ig megbízott, szeptember 1-től kinevezett)
Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
Győr
1996 - 1997
intézményvezető
Tiszaföldvár város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Tiszaföldvár
1996
családgondozó
Családsegítő Szolgálata
Martfű
1995 - 1996
szociális és gyámügyi ügyintéző
Nyírparasznya község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Nyírparasznya
1995
szociális munkás (civil koordinátor)
Családsegítő Szolgálat
Debrecen
szociális munkás (civil koordinátor)
Debreceni Humán Szolgáltató Kht.
Debrecen
Megbízatások/beosztások
Egyetemi docens
Tudományos minősítés/cím
2008
PhD, szociológiai tudományok, szociálpolitika szakterület
ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola
Tudományos érdekődés
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások működési jellemzői
A szociális felsőoktatás működési jellemzői
Társasági tagság
Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB), Szociológiai Munkacsoport tagja
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértője
A Szociálpedagógia szaklektorált nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Díjak/kitüntetések
2012
A Nyugat-magyarország Egyetem Kiváló Oktatója
Nyugat-magyarországi Egyetem
2009
Rektori Dicséret
Nyugat-magyarországi Egyetem
2010
Humán Erőforrás Fejlesztése a Civil Szektorban (5 hónapos oktatói/kutatói kutatási ösztöndíj)
2004
Humán Erőforrás Fejlesztése a Civil Szektorban (16 hónapos PhD kutatási ösztöndíj)
Pályázati tevékenységek
2013 - 2014
Győr Megyei Jogú város és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény „Az idősek védelmére kialakított jelzőrendszer” kidolgozása: szakmai tanácsadó
2009
„A szociális alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolása.” Nemzeti Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (akkori megnevezés: Szociális és Munkaügyi Intézet) kutatási projektjében való részvétel. Programban betöltött pozíció: szakértő, GYSM megyeterületi munkacsoport vezetője
2009 - 2012
Az NYME-AK és az NYME-BEPK közös, TÁMOP 5.4.4, a szociális képzések fejlesztésére kiírt szakmai program kialakításának és megvalósításának szakmai irányítása, pályázatírás. Programban betöltött pozíció: szakmai vezető
Egyéb információ

Közéleti tevékenység:

  • Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület tagja
  • ETDK (Erdélyi Tudományos Diákkör) zsűritag, 2016, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Szociális munkás szekció
  • OTDK zsűritag, 2013, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Társadalomtudományi Szekció, szociális munka, szociálpolitika témakör
  • OTDK zsűritag, 2011 Zsigmond Király Főiskola, Budapest, Társadalomtudományi Szekció, szociális munka, szociálpolitika témakör

2015. Országos Tudományos Diákköri (OTDK) témavezetői eredmények: Károli Gáspár Református Egyetem, Társadalomtudományi OTDK, Szociális munka, szociálpolitika tagozat

  • Swiderski Anna 2. helyezés, a dolgozat címe: „A Fejér megyei falu- és tanyagondnoki szolgálatok működésének jellemzői”
  • Szekeres Flóra 3. helyezés, a dolgozat címe: Gyermekotthonban élő és családban nevelkedő fiatalok munkavállalással kapcsolatos jövőképének összehasonlítása”