Dr. Bocsi Veronika

Telefonszám, mellék: 
+36 52 229 433 / 5160
E-mail cím: 
Tanulmányok
2001
Történelem-tanári diploma
Debreceni Egyetem BTK
2003
Szociológus-tanári diploma
Debreceni Egyetem BTK
Szakmai tapasztalat
2003 - 2006
Debreceni Egyetem, Pszichológia Intézet, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Művelődési és Felnőttnevelési Tanszék
2006
Nyíregyházi Főiskola, Neveléstudományi Tanszék
2006 - 2007
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
Megbízatások/beosztások
főiskolai docens
Tudományos minősítés/cím
2009
Ph.D.
Debreceni Egyetem, BTK, Neveléstudományi Doktori Program
2015
Habilitáció
Debreceni Egyetem, BTK
Tudományos érdekődés
Oktatás- és nevelésszociológia, életmódszociológia, kulturális szakszociológiák
Díjak/kitüntetések
2016
Dékáni elismerő oklevél
Pályázati tevékenységek
2015 - 2016
Hátrányos helyzetű tehetségek OTDK szereplésének előkészítése a DE GYFK-n – c. NTP-HHTDK pályázat megírása és lebonyolítása
2013
Részvétel a NTP-HHT-MPA-12 kóddal rendelkező „A hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatása” c. pályázat megírásában és megvalósításában
2012
Részvétel a NTP-TDK-11-A-0014 „Interkulturális kutatói készségek fejlesztése az Esélyteremtő Multikulturális Műhelyben” c. pályázat megírásában és lebonyolításában
Részvétel a NTP-OKA-XXII. kódszámú „A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása” c. pályázat megírásában és lebonyolításában.
Egyéb információ

Közéleti tevékenység:

Kari szinten:

 • Hallgatói Tudományos Bizottság elnöke
 • kari DETEP koordinátor
 • kari TDK titkár

Egyetemi szinten:

 • Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának tagja
 • Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program (oktató, témavezető)

Országosan:

 • MTA Köztestületi tag
 • MTA Pedagógiai Bizottság Nevelésszociológiai Albizottság - titkár
 • MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály – weblapszerkesztő
 • Szakmai szervezeti tagság:
 • Magyar Szociológiai Társaság – tag
 • Hungarian Educational Research Association (HERA)

Részvétel kutatásokban:

 • Család és karrier (EMMI által támogatott projekt). Kutatásvezető: Dr. Engler Ágnes. 2017 januárjától.
 • Mintaprogram a minőségi öregkorért. Norvég Alap segítségével megvalósított pályázat. HU11-0005-A1-2013. 2016. őszétől 2017 januárjáig. Feladat: interjúk készítése, adatbázis elemzés, zárótanulmányok megírása („Amikor 64 éves leszek – generációs kutatás”, „Társadalmi nemek és esélyegyenlőség”).
 • Eredményesség és társadalmi beágyazottság. Az egész napos oktatás hatásvizsgálata. (TÁMOP 3.1.1. / 4.2.1.) Kutatásvezető: Imre Anna (OKI). Interjúk készítése, adatbázis elemzés, esettanulmány írása.
 • Felzárkóztató Programok hatásvizsgálata (TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás II. szakasz – CHERD Kutatócsoport). Részvétel a tranzitfoglalkoztatás elemzésében: interjúk készítése, adatbázis összeállítása, esettanulmány írása.
 • Institutional Effects on Student Achievement in Higher Education (IESA - RH/885/2013, TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001). Részvétel a 4. munkacsoportban (A hallgatók professzionális identitásának kialakulása). Vezető: Prof. Dr. Pusztai Gabriella. 2014. áprilisától.
 • „Szaktárnet - Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban” c. projekt (TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1) két alprogramjában (3., 5.). Elvégzett munkák: képzési programok kidolgozása, kutatásszervezés, kérdőív-szerkesztés, alapozó tanulmányok megírása, összegző tanulmányok megírása.
 • „Az iskolafenntartás változásai” c. pályázat (TÁMOP 3.1.1. 1-20121/0001) megvalósításában résztvevőként (2014). Kutatásvezető: Györgyi Zoltán PhD habil. Elvégzendő feladatok: terepkutatás, interjúk készítése, zárótanulmány megírása.
 • Az Ötágú síp (TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003 ) projektben résztvevőként (2013). Projektvezető: Bálint Péter PhD. habil. Elvégzendő feladatok: romológia szakcsoport vezetése, roma hallgatók mentorálása, részvétel a Lippai Balázs Roma Szakkollégium munkájában.
 • A NTP-HHT-MPA-12 kóddal rendelkező „A hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatása” c. pályázat megírásában és megvalósításában (2013). A projekt tartalma: hallgatók kutatásba való bevonása, tréningek, hallgatói konferencia szervezése és tanulmánykötet összeállítása.
 • „LEARN – Tanuló régiók Magyarországon: az elmélettől a valóságig” c. OTKA-kutatás (K=101867) Intézményi Munkacsoportjában 2012-től. Kutatásvezető: Prof. Kozma Tamás. Elvégzett teljesítmény: tanulmányok írása, kérdőív-szerkesztés, kutatásszervezés. A kutatás jelenleg is folyamatban van.
 • Senior kutatóként a „Higher Education for Social Cohesion. Cooperative Research and Development in Cross-border Area” c. HURO kutatás  (Regisztrációs szám: HURO/0901/253/2.2.2. A/3 munkacsoportjában (2011 és 2013 között). Kutatásvezető: Prof. Kozma Tamás. Elvégzett munka: részvétel a nemzetközi kérdőív kidolgozásában, kutatásszervezés, adatelemzés, részvétel workshopokon, konferenciákon, tanulmányok írása.
 • A „Campus-lét Kutatás: Csoportok és csoportkultúrák” c. OTKA-kutatásban (K= K 81858, 2010-2012). Kutatásvezető: Prof. Szabó Ildikó. Elvégzett teljesítmények: a hallgatói szabadidő kutatása. Önálló kvalitatív kutatások lefolytatása, kvantitatív elemzés, tanulmányok írása, konferencia-szereplések.
 • Az „Az oktatásirányítás és a társadalmi, piaci és civil szervezetek” c. OFI-kutatásban (TÁMOP 3.1.1., 2010). Kutatásvezető: Dr. Fehérvári Anikó. Elvégzett munkák: interjúkészítés, dokumentumelemzés, terepkutatás, zárótanulmány készítése.
 • A „Demográfiai folyamatokra reagáló helyi oktatáspolitikák” c. OFI-kutatásban (TÁMOP 3.1.1., 2010). Kutatásvezető: Györgyi Zoltán PhD habil. Elvégzett munkák: interjúkészítés, dokumentumelemzés, terepkutatás, zárótanulmány megírása.
 • A HEFOP-4.2.1-B A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. program (2008) eredményvizsgálatában. Kutatást lebonyolította: Revita Alapítvány. Elvégzett feladatok: kérdőívszerkesztés, lekérdezés szervezése, zárótanulmány elkészítése.
 • A HEFOP pályázathoz kapcsolódóan a „Pedagógus továbbképzések” hatásvizsgálatában (2007), amelyet a FKI szervezett. Elvégzett munka: interjúzás, kérdőíves lekérdezés, terepkutatás.
 • A CHERD kutatócsoport „Új társadalmi kockázatok az európai tudástársadalomban és felsőoktatásban” c. kutatásban (NESOR, 2007). Elvégzett munka: interjúk összegző elemzése.
 • Közreműködő kutatóként a „Középiskolások továbbtanulásai tervei egy határmenti régióban” c. OTKA-kutatásban (T048820, 2005). Kutatásvezető: Prof. Pusztai Gabriella. Elvégzett munka: kutatásszervezés, kérdőívszerkesztés, adatelemzés.
 • A „Lakossági-társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában” c. OKI-kutatásban (T-47335, 2005) Kutatásvezető: Prof. Forray R. Katalin. Elvégzett munka: kutatásszervezés, kérdőíves lekérdezés.
 • A „A pályakezdő pedagógusok szakmai beilleszkedése” c. OM-kutatásban (2003-2004) Kutatásvezető: Nagy Mária PhD habil. Elvégzett munka: terepkutatás, interjúk és esettanulmányok készítése, proxémikai elemzés.
 • A Regionális Egyetem Kutatócsoport munkájában Kutatásvezető: Prof. Kozma Tamás (2002-2005, NKFP 5/150/2001). Elvégzett feladatok: kérdőívszerkesztés, kutatásszervezés, adatelemzés, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányok írása.