Jelenleg futó projektek

  • HURO/0901 – Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - Equality of chances in keeping the local identity and reorganizing the education and professional training
    A DE GYFK IKKA Tanszékének második sikeres, jelenleg is futó pályázata a magyar és a román határ menti régióban, amely a multietnikus lokális közösségekben végzendő kutatásokat célozza. A projektben résztvevő hallgatók részben a felsőoktatási intézményekben sorra kerülő elméleti felkészítések révén, részben a multietnikus közösségekben végzendő terepmunkák során sajátítják el a legkorszerűbb társadalomtudományi ismereteket, amelyeket a későbbiekben sikerrel kamatoztathatnak.
  • TÁMOP - 4.2.2. B-10/1 – A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása. A Debreceni Egyetem által elnyert pályázatban a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar is részt vesz, az elnyert támogatást elsősorban a Tudományos Diákköri munkában részt vevő hallgatók extrakurrikuláris képzésére fordítja.
  • HURO/1001 – Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals 2012. A projekt a következő kihívásokra keres választ: tudáspartnerek közötti együttműködés, tudástranszfer megvalósítása a hatékonyabb oktatás érdekében, a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének segítése, a munkaerőpiaccal kapcsolatos elméleti ismeretek, tréningek. A szociális szakemberek képzési minőségének javulásával hozzájárul a szociális és területi kohézió jelentette gazdaság kialakulásához, ahol a szociális védelmi rendszerek révén – aminek szerves részét képezik a szociális szakemberek – hatékonyabban tudják segíteni az embereket a változások felmérésében, kezelésében ezáltal egy szolidárisabb társadalom kialakításában.

Frissítés dátuma: 2017.04.05.