Változó gyermek - változó társadalom Szakmai Műhely

Kutatási irányok - DE GYFK Gyermeknevelési Tanszék

 • A kisgyermekkori nevelés intézményes sajátosságai hazai és nemzetközi viszonylatban
 • Az interkulturális nevelési környezet jellemzőinek vizsgálata a 3-10 éves korosztály körében (különös tekintettel a roma származású gyerekekre)
 • A korai idegennyelv-tanulás lehetőségeinek, illetve a többnyelvűség működési gyakorlatainak intézményes keretei
 • A család és a kisgyermekkori intézményes nevelés kapcsolatának kérdései

A kutatói műhely tagozatai

 • Bölcsődei: Dr. Pálfi Sándor, Tornyi Zsuzsa, Vargáné Nagy Anikó
 • Óvodai: Dr. Nemes Magdolna, Dr. Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó
 • Iskolai: Dr. Nemes Magdolna, Dr. Molnár Balázs, Dr. Szerepi Sándor

Középtávú célok

 • Publikációk az elkövetkező 2 évben:
  • Tanulmánykötetek (2 db)
  • Szöveggyűjtemények (2 db)
 • Folyóirat publikációk:
  • Konferencia kötetekben való megjelenés
 • Konferencia szervezés, konferencia részvétel:
  • Nemzetközi konferencia szervezése
  • Szakmai műhelynap félévente (tagozatonként)
  • Műhelyszintű megjelenés külső konferenciákon
 • Feladatok:
  • A szakdolgozati témák illesztése a középtávú kutatási tervünkhöz
  • Hallgatók bevonása az adatgyűjtésbe, feldolgozásba
  • A műhely operatív működésének kialakítása
  • Vizsgálati adatbázisok kialakítása (bölcsődei, óvodai, iskolai kontaktok)

Kutatási mintatervek

5-7 évesek tájékozottsága

Frissítés dátuma: 2017.05.10.