Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely

Az Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhelyt (rövidített neve: ETM Műhely) 2011. februárjában alapítottuk, és nyitott valamennyi képzésünkön tanuló érdeklődő hallgatóink számára.

Az ETM Műhely létrehozásakor az elsődleges szempont a tehetséges, ám hátrányos helyzetű vagy megfelelő előképzettség nélküli hallgatóinknak a kutatási, kutatás-módszertani, tanulás-módszertani szempontból való segítése volt. A jelentkező hallgatók körében végzett gyors kérdőíves vizsgálat mutatta, hogy a Műhely hallgatóinak hátrányos helyzetét annak komplexitásában kell értelmezni, amelynek látható és tényszerűen kimutatható jegyei a szülők iskolai végzettségében, az alapszakos diákok nyelvtudásában, valamint a családok összetételében (több csonka- vagy mozaikcsalád, szülők inaktivitása) is érzékelhető. A hallgatók többsége elsőgenerációs értelmiségi lesz – s bár szakmai érdeklődésük, tehetségük adott, a mentori rendszer és a műhelyben való munka előnyös irányba mozdíthatja motivációjukat, szakmai tudásukat, és felzárkózási lehetőséget jelent mind az egyetemi, mind a tudományos közéletben való sikeres szereplésükhöz.

A Műhely folyamatosan várja az új tagokat, akiknek a szükséges feltételeket teljesíteniük kell (pl. aktív hallgatói jogviszony, programokban való részvétel, stb.)

A Műhely munkája során a következő három témakörre koncentrál

A társadalmi mobilitás és a tradíciók megjelenése a jelenkori humánerő fejlesztésben
A lokális társadalmi konfliktusok okainak és megnyilvánulási formáinak vizsgálata
Nemek, generációk, kisebbségek eltérő életformáinak kialakulása és konfliktusai az elmúlt évszázadban

Hosszabb távú célkitűzéseink

A hallgatók publikációinak megjelentetése hazai és külföldi periodikákban, szerkesztett kötetekben
Konferenciák szervezése, az ETM Műhely Tanulmányok évkönyvként való megjelentetése
A patronáló tanárokkal való közös tudományos munka folytatása a végzés után (öreg diákokkal)
Sikeres felvételre előkészítés az MSc/MA szintre, a korábban a Műhelyben végzettek esetleges doktori tanulmányainak megkezdése
Ösztöndíjak és támogatások (köztársasági ösztöndíj, kiváló diplomamunka, kari ösztöndíjak, Erasmus-ösztöndíj stb.) pályázatának segítése
Külföldi cserelátogatásokban, közös kutatási programokban való részvétel
A szakkollégiumi rendszer kialakítása

A szervezeten belüli működtetője

Az Intézményi Menedzsment és Vezetés Tanszék

Az ETM Műhely vezetője

Bocsi Veronika PhD adjunktus

A működés szakmai felelőse

Dr. habil Láczay Magdolna tanszékvezető ( )

Frissítés dátuma: 2017.05.31.