PÓTFELVÉTELI

2017. július 26. - 22:45
Pótfelvételi információk, pótfelvételi jelentkezés. Jelentkezési időszak 2017. július 28-tól augusztus 7-ig.

Pótfelvételi jelentkezést csak az nyújthat be, aki az általános felvételi eljárásban nem nyert felvételt, vagy egyáltalán nem nyújtott be jelentkezést 2017-ben. Jelentkezési időszak 2017. július 28-tól augusztus 7-ig.
Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus valamint nemzetiségi (cigány-roma) óvodapedagógus alapszakokon az alkalmassági vizsgát 2017. augusztus 21- én (hétfőn) 10 órától szervezzük.
E vizsgákra külön behívót az intézmény nem küld, a vizsga a Kar főépületében (DE-GYFK 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.)  lesz lebonyolítva. Ettől eltérő időpont biztosítására nincs lehetőségünk.
A vizsga napján a Tanulmányi  Osztályon való  regisztráció ( 9-10 óra között) után kezdheti meg a vizsgát.
Az alkalmassági vizsga díja 4.000 Ft, amely összeget a Debreceni Egyetem 10034002-00282871-es bankszámlára kell utalni.
A közlemény rovatba  beírandó: a jelentkező neve és 1E1L BP00 OFFI – GYFK alkalmassági vizsgadíj

Az alkalmassági vizsgára hozza magával:

- személyi igazolványát
- óvodapedagógus szakra jelentkezés esetén torna felszerelést
- óvodapedagógus szakra jelentkezés esetén az ének-zenei alkalmassági vizsgára 10 tetszőlegesen választott magyar népdal, vagy műzenei szemelvény jegyzékét
- az egészségügyi alkalmassági nyilatkozatot kitöltve (a honlapunkról letölthető)

- a vizsgadíj átutalását igazoló bizonylatot

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2017. évi felvételi eljárás során sikeres  alkalmassági vizsgát tettek, az eredményét elfogadjuk, nem kell ismét vizsgázniuk.
Gyógypedagógia szakon az előírt alkalmassági vizsga a honlapunkról letölthető egészségügyi nyilatkozat postai úton való visszaküldésével történik. Beérkezési határidő: 2017. augusztus 21.