Felhívás végzős hallgatóknak!

2017. május 29. - 13:30
Kiváló szakdolgozat - kiváló diplomamunka

FELHÍVÁS VÉGZŐS HALLGATÓKNAK!

Kiváló Szakdolgozat és Kiváló Diplomamunka címre lehet pályázni. A pályaműveket a DE-GYFK Tanulmányi Osztályán, Balogh Ildikónál 2017. június 15-én 12.00 óráig lehet leadni.

A pályázat feltételei:

  • a szakdolgozat/diplomamunka újszerű, aktuális témát dolgozzon fel,
  • a tudományos ismeretek feldolgozása kiemelkedő színvonalú legyen.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a témavezető oktató által kitöltött bírálati lapot,
  • a témavezető külön írásos javaslatát.

A pályázatokat a TDK és DETEP Kari Bizottság bírálja el. Maximum 5 fő pályázó hallgató részesülhet jutalomban, amit a diplomaosztó ünnepségen lehet átvenni.

Kari TDK és DETEP Bizottság


v1.0-alpha95