Szociális szakvizsga

Szociális szakvizsgát tehet

 • Aki külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szociális alapvégzettséggel (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező) és az alap végzettségének megfelelő területen legalább öt év egybefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • Szociális szakvizsgát az az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező jelölt is tehet,
  • aki a szociális alapvizsgát letette, feltéve, hogy a szociális alapvizsga és a szakvizsga között még nem telt el két év, vagy
  • szociális menedzseri végzettséggel rendelkezik, és legalább öt évig egybefüggően - összesítve legfeljebb fél év megszakítással - képesítéshez kötött tevékenységet végez, vagy
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott, és a külön jogszabály alapján szociális szakvizsgára kötelezett személy, ha más jogszabály alapján pedagógus szakvizsgára is kötelezett, szociális szakvizsga kötelezettségének - választása alapján a pedagógus szakvizsga letételével is eleget tehet.

Az alábbi témacsoportokból indítunk szakvizsgát

 • családvédelem, családgondozás;
 • gyermekjóléti alapellátás;
 • gyermekvédelmi szakellátás;
 • idősek szociális ellátása;
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása;
 • fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja;
 • hajléktalan ellátás.

Szociális alapvizsgát tehet

 • Aki egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a felsőfokú végzettség megszerzését követően
  • Legalább öt évig egybefüggően - összesítve legfeljebb fél év megszakítással - felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenységet végzett,
  • A gyámügyi, a gyermekvédelmi, illetve a szociális igazgatás vagy a szociális képzés területén legalább ötéves - összesítve legfeljebb fél évre megszakított - felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • A gyermekvédelmi szakellátás területén személyes gondoskodást végző, egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező személy alapvizsgát tehet akkor is, ha a felsőfokú végzettség megszerzését követően a közoktatás területén szerzett ötéves egybefüggő - összesítve legfeljebb fél évre megszakított - szakmai gyakorlatot.

A szociális alapvizsgára bocsátás feltétele a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése. A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam óraszáma 120 óra.

Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga évente egyszer, február 1-je és május 31-e között szervezhető. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott, vizsgajoggal rendelkező intézményhez.

Irányító jogszabályok

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról.
 • 12/2006. (XII.27.) SzMM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet módosításáról.

Letölthető dokumentumok és a további információkat itt talál még.

Frissítés dátuma: 2017.05.22.


v1.0-alpha95